Цаасан шувуу нисгэхийн ашиг тус

Цаасан шувуу нисгэх нь оюун ухаан, эрүүл мэндэд хэд хэдэн ач тустай