Posted on

Benefits of kite flying

Kite flying has many health benefits

  1. 🪁 Нүдний хараа – Гар утас, компьютерийн дэлгэцийг байнга ашигласнаар бидний нүд ядарч, анхаарал сулардаг. Тайвшруулагч цэнхэр тэнгэрийн эсрэг алслагдсан объект дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх нь орчин үеийн технологийн нөлөөнөөс үйдэлтэй нүдний ядаргааг багасгаж өгдөг байна.
  2. 🪁Хүзүү / мөрний дасгал – Ширээний ард суух нь биеэ зөв авч явах чадварыг дэмжихгүй; цаасан шувуу нисэх нь хүзүү, мөрний булчингаа сунгах боломжийг олгодог.
  3. 🪁Стресс тайлагч – Цаасан шувуу нисгэх нь тайвшралыг олгох болно.  Нээлттэй, цэнхэр тэнгэрийн дээгүүр цаасан шувуу нисэхийг харахдаа хүн өдөр тутмын амьдралын стресст биш харин тухайн мөчид анхаарлаа төвлөрүүлдэг.
  4. 🪁Байгальтай холбогдох – Гадаа байх нь заримдаа ердийн зүйл гэж үздэг тэнгэрт болон хүрээлэн буй орчны байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг үнэлэх боломжийг олгодог.
  5. 🪁Цэвэр агаар – Уушгиа цэвэр агаараар дүүргэх нь эрч хүчийг сэргээж өгдөг.

Source: https://physicianoneurgentcare.com/blog/benefits-of-kite-flying/

Group of four kids running in the park with kite happy and smiling on summer sunny day